European Autocross Championship - 2018 Round 5

Photos by Tomas Nemec