This page contains archived information and may not display perfectly

Classifications

SEASON 2023

Classifications

2023 FIA African Rally Championship
PosDriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Karan Patel
KE KEN
0
-
30
1
0
-
30
1
30
1
30
1
24
2
144pts
2
Jas Mangat
UG UGA
0
-
21
3
21
3
21
3
24
2
24
2
30
1
141pts
3
Yasin Nasser
UG UGA
0
-
24
2
30
1
24
2
15
6
0
-
17
5
110pts
4
Hamza Anwar
KE KEN
0
-
0
-
0
-
0
-
21
3
21
3
21
3
63pts
5
Innocent Bwamiki
UG UGA
0
-
0
-
19
4
19
4
17
5
0
-
0
-
55pts
=
Prince Charles Nyerere
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
17
5
19
4
19
4
0
-
55pts
7
Rio Smith
KE KEN
0
-
0
-
24
2
0
-
0
-
0
-
0
-
24pts
8
Asad Anwar
KE KEN
0
-
19
4
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
19pts
=
Gurpal Sandhu
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
19
4
19pts
10
Nikhil Sachania
GB GBR
0
-
17
5
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
17pts
11
McRae Kimathi
KE KEN
0
-
15
6
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
15pts
2023 FIA African Rally Championship - Co-Drivers
PosCo-DriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Tauseef Khan
KE KEN
0
-
30
1
0
-
30
1
30
1
30
1
24
2
144pts
2
Ali Katumba
UG UGA
0
-
24
2
30
1
24
2
15
6
0
-
0
-
93pts
3
Joseph Kamya
UG UGA
0
-
21
3
21
3
21
3
0
-
0
-
17
5
80pts
4
Jules Escartefigue
FR FRA
0
-
0
-
0
-
0
-
24
2
24
2
30
1
78pts
5
Yusuf Shameer
KE KEN
0
-
19
4
0
-
17
5
19
4
19
4
0
-
74pts
6
Adnan Din
KE KEN
0
-
0
-
0
-
0
-
21
3
21
3
21
3
63pts
7
Hamza Lwanga
UG UGA
0
-
0
-
19
4
19
4
17
5
0
-
0
-
55pts
8
Riyaz Ismail
KE KEN
0
-
0
-
24
2
0
-
0
-
0
-
0
-
24pts
9
Dave Sihoka
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
19
4
19pts
10
Deep Patel
KE KEN
0
-
17
5
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
17pts
11
Mwangi Kioni
KE KEN
0
-
15
6
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
15pts
2023 FIA African Rally Championship - ARC2
PosDriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Hamza Anwar
KE KEN
0
-
0
-
0
-
0
-
30
1
30
1
30
1
90pts
2
Jas Mangat
UG UGA
0
-
30
1
24
2
30
1
0
-
0
-
0
-
84pts
3
Prince Charles Nyerere
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
21
3
24
2
24
2
0
-
69pts
4
Innocent Bwamiki
UG UGA
0
-
0
-
21
3
24
2
21
3
0
-
0
-
66pts
5
Rio Smith
KE KEN
0
-
0
-
30
1
0
-
0
-
0
-
0
-
30pts
6
Asad Anwar
KE KEN
0
-
24
2
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
24pts
=
Gurpal Sandhu
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
24
2
24pts
8
Nikhil Sachania
GB GBR
0
-
21
3
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
21pts
2023 FIA African Rally Championship - ARC2 - Co-Drivers
PosCo-DriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Yusuf Shameer
KE KEN
0
-
24
2
0
-
21
3
24
2
24
2
0
-
93pts
2
Adnan Din
KE KEN
0
-
0
-
0
-
0
-
30
1
30
1
30
1
90pts
3
Joseph Kamya
UG UGA
0
-
30
1
24
2
30
1
0
-
0
-
0
-
84pts
4
Hamza Lwanga
UG UGA
0
-
0
-
21
3
24
2
21
3
0
-
0
-
66pts
5
Riyaz Ismail
KE KEN
0
-
0
-
30
1
0
-
0
-
0
-
0
-
30pts
6
Dave Sihoka
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
24
2
24pts
7
Deep Patel
KE KEN
0
-
21
3
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
21pts
2023 FIA African Rally Championship - ARC3
PosDriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
McRae Kimathi
KE KEN
0
-
30
1
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
30pts
2023 FIA African Rally Championship - ARC3 - Co-Drivers
PosCo-DriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Mwangi Kioni
KE KEN
0
-
30
1
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
30pts
2023 FIA Junior ARC Championship for Drivers
PosDriversCIVKENUGABDIRWAZMBTZAPts
1
Hamza Anwar
KE KEN
0
-
0
-
0
-
0
-
30
1
30
1
30
1
90pts
2
Prince Charles Nyerere
TZ TZA
0
-
0
-
0
-
30
1
24
2
24
2
0
-
78pts
3
Rio Smith
KE KEN
0
-
0
-
30
1
0
-
0
-
0
-
0
-
30pts